Dömök Szilvia - Lisszabon

A kurzus célja az volt, hogy a múzeumok és kiállítások bemutatásán keresztül segítse a résztvevőket abban, hogy megértsék mit is jelent európainak lenni ma, megérteni saját nemzeti hovatartozásunkat, s összehasonlítani nemzeti kultúránkat más népek kultúrájával, valamint elhelyezni azt az európai népek palettáján.

Konkrét módszertani eszközöket adott a résztvevők kezébe arról, miként interpretálják a múzeumok anyagát a tanítási órák során, módszereket mutatott arról, hogy új, digitális eszközök használatával, applikációk alkalmazásával hogyan lehet a diákok számára közelebb hozni, feldolgozhatóbbá tenni a múzeumok anyagát egy-egy tanulási szituációban.

 

lisbon 550X263px

 

A kurzus feladata az volt, hogy miként használjuk fel az iskolán kívüli helyszíneket diákjaink oktatására, nevelésére; az európai polgárrá nevelés módszertana;
Egyéni és csoportfeladatok kiosztása, melyet a kurzus során teljesíteni kell.

Hallottunk több előadást, melynek témái:

 • A múzeumok szerepe az oktatásban, s az egyén kapcsolata a múzeummal.
 • Internet és digitális eszközök az oktatásban: gyakorlati bemutató (Dolby Voice)
 • Mit üzennek nekünk a múzeumok ma? – a múzeumok egy magasabb szinten történő megértése
 • Hogyan tud egy múzeum és egy iskola együttműködni? Múzeumi órák típusai, gyakorlati alkalmazása.

Feladatunk volt egy szabadon választott helyi múzeum meglátogatása egyénileg, s annak interpretálása, órai feldolgozása egy újonnan tanult IT program segítségével. (Én a Marionett báb Múzeumot választottam)

Ezután következtek az egyéni prezentációk: az én múzeumom; egy hazai múzeum bemutatása, s a múzeumi anyag egy lehetséges órai feldolgozásának bemutatása a kurzus során tanultak alapján;

Párbeszédet folytattunk arról, miként szolgálták a hét gyakorlatai az európai polgárrá nevelést címe: Európai polgár eszménye.

A kurzus elvégzése során segítséget kaptam az alábbi készségek, képességek fejlesztésében:

 • képes vagyok nem csak nemzeti, de európai polgárként is gondolkodni;
 • jobban megértem az unió oktatási célkitűzéseit;
 • kapcsolatokat építettem ki más országokban tanító kollégáimmal;
 • megértettem az összefüggést a múzeumokban megjelenő nemzeti jelképek, tárgyak és a mögöttük rejlő városlakók között;
 • tudom, hogy milyen szerepet játszhat az oktatásban egy-egy múzeum tárlata;
 • megismertem néhány internetes alkalmazást, melyet képes vagyok sikeresen alkalmazni óráimon
 • sokkal átfogóbban és mélyrehatóbban vagyok képes egy-egy múzeum, kiállítás anyagát óráimba illeszteni
 • felismertem az iskolán kívüli oktatásban rejlő lehetőségeket
 • képes vagyok múzeumok, kiállítások és az iskola együttműködésének mélyebb megértésére, megújítására, múzeumi órák megtartására
 • szociálisan érzékenyebbé, együtt érzőbbé váltam a fogyatékkal élők számára kialakított épületek, terek, építészeti megoldások iránt, azok szükségességére;

Étkezéssel kapcsolatos ügyintézés :

Elektronikus úton e-mailben (etkezes@mezosuli.hu),

Személyes ügyintézésre csak indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban tudunk lehetőséget biztosítani.


Étkezés lemondására minden nap 09:00 óráig a etkezes@mezosuli.hu e-mail címen van lehetőség (a később érkező bejelentést csak a beérkezést követő második napra tudjuk befogadni).

Közétkeztetéssel kapcsolatos kérdéseire a 06 1 872 9432-es telefonszámon, illetve az etkezes@zuglo.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást. 


Az intézmény fenntartója és üzemeltetője:

kptk logo 250x104px

1149 Budapest, Mogyoródi út 21.
Tankerületi igazgató: dr. Házlinger György
Telefon: 795-8227
E-mail: kozeppest@kk.gov.hu
Web: www.kk.gov.hu/kozeppest


Közép-Pesti Képeslap

kepeslap


ZF logo


ZF logoKárolierasmuskerjsegits

Digitális
Gyermekvédelmi
Stratégia
(online gyermekvédelem)


Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 3/2017. (I.26.) határozatával döntött arról, hogy 2017.02.28-ával a Zuglói Intézménygazdálkodási Központot (ZIK) megszűnteti. Az étkezéssel kapcsolatos feladatokat továbbiakban Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatala látja el.

hatartalanul logo okoiskola   Erasmus.jpg