Beszámoló

Téma: A Határtalanul! tanulmányi kirándulás
Az utazás időpontja: 2017.április 26-28.
Az utazás időtartama: 3 nap
A tanulmányi kirándulás témája: Természetjárás Felvidéken a környezettudatosság jegyében.
A kirándulás célja: a Felvidék felfedezése, megismertetése a diákokkal.

(a beszámoló képes prezentációja IDE kattintva tölthető le)

Nemcsak a történelmi, hanem a táj természeti értékeinek bemutatására is törekedtünk. Természetjárásunk során a környezettudatosságot mint értékteremtő - és megtartó szemléletmódot tekintettük irányadónak.

 

1. nap

A délelőtt folyamán meglátogattuk a Felvidék legnagyobb és legjelentősebb műemlékét, a Duna és a Vág összefolyásánál épült komáromi erődöt, ahol koszorút helyeztünk el. A Komáromi erődnél felidéztük a 48-as szabadságharchoz való kapcsolódást, valamint az irodalmi vonatkozásokat is. Izgalmas élményt nyújtott a vár alatti kazamatarendszer bebarangolása. A zegzugos, félhomályos folyosókon áthaladva óriási lámpák segítségével próbáltunk tájékozódni. Rendhagyó földrajzóra keretében „Folyók keletkezése és élete” címmel a 7.a osztályos tanulók kiselőadásokat tartottak. Kitértünk a Duna, mint határokon átívelő, népeket, országokat összekötő folyó megjelenítésére a különböző tantárgyakban, valamint a Duna és más folyók élővilágát fenyegető ipari és egyéb természeti szennyezések veszélyeire, és annak lehetséges következményeire. Felidéztük az évfolyam kötelező olvasmányának / Jókai Mór: Az aranyember/ Komáromhoz köthető cselekményszálát is.
Délután továbbutaztunk Konkoly-Thege Miklós híres 140 éves obszervatóriumába. Itt is elhelyeztünk egy koszorút tiszteletünk jeleként. A diákokkal kapcsolódási pontot kerestünk a csillagászati, természeti megfigyelések és a történelmi és irodalmi tanulmányaikban elsajátított információk között. A gyerekek tanári segítséggel kövekből, természetes anyagokból megformázták a különböző csillagképeket. Ezzel is reprezentálva, hogy a természet anyagai mennyire jól hasznosíthatók bármilyen oktatási formában. Csillagászati totó kitöltésével fejeztük be az obszervatóriumi látogatásunkat.
Délután továbbutaztunk Gútára, ahol a Kis-Duna régi medrénél tettünk egy sétát. Megtekintettük a reformkori hajómalmot, és megismerkedtünk egykori működésével. Átkeltünk Közép-Európa leghosszabb fahídján. Mivel ÖKO iskola vagyunk, számunkra különös élményt jelentett, amikor az ártéren barangolhattunk. Tanulmányoztuk az ártéri erdők természetvilágát, növényzetét. Rövid kiselőadásokat hallgattunk meg a természet adta erőforrások kihasználási lehetőségeiről régen és napjainkban (vízimalom, szélerőmű stb.). Az ártéri erdő nyújtotta természeti környezetben régi népi játékokat idéztünk fel: gólya viszi a fiát, bakugrás, játékos sorversenyek. Késő délután elfoglaltuk a szállásunkat Deákin. Esti tevékenységként szellemi-fizikai ügyességi játékokat, közös csapatépítő programokat rendeztünk. Este a diákok elkezdték készíteni az útinaplóikat.

 

2. nap

A délelőtti órákban ellátogattunk a kistapolcsányi vadaskertbe, a Felvidéken található egyetlen európai bölényrezervátumba. A beszélgetést moderálta a témában kompetens tanár, a gyerekek ehhez előzetes kérdéseket, felkészülési szempontokat kaptak az előkészítő szakaszban. Nagyon fontos rávilágítani erre a kérdésre, mivel az iskola elkötelezett a globális nevelési szemlélet elterjesztésében. Bölényrajzoló versenyt is rendeztünk, a legjobb rajzokat a vadaskertben hagytuk. Különleges élményt nyújtott a kistapolcsányi vadaskert bölényrezervátuma. Közelről megnézhettük őket, láthattuk a gondozásukat. Nagy hatással voltak ránk ezek az ősi állatok. Beszélgettünk a természeti értékeink védelméről, a kihalóban lévő állat-és növényfajokról is. Közösen gondolkodtunk arról, vajon milyen hatása lehet ennek az emberre.
Délutáni programként terveztük, hogy továbbutazunk Malonyára, az arborétumba. Sajnos nagyon hideg, szeles idő lett, még az eső is folyamatosan esett. Ebben a helyzetben a legfontosabb számunkra a gyerekek egészsége volt. Ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a programot kihagyjuk.
Délután városnéző sétára érkeztünk Nyitrára. Sétánk során a környezettudatosság - városban felfedezhető - jegyeit is összegyűjtöttük. Beszélgettünk arról, milyen ötleteik vannak a diákoknak arra, hogyan élhetnénk még tudatosabban akár városi környezetben is. Jó volt hallani, hogy a gyerekeknek mennyi ismereteik és személyes tapasztalataik vannak erről a témáról. Majd a város magyar korszakának történetét ismertető tanár-diák előadás következett. A hozzá kapcsolódó történelmi személyeket játékos vetélkedővel idéztük meg. A várnegyedben megtekintettük a püspöki palotát és a székesegyházat. Rendhagyó történelemóra keretében megismertük az épületek, a városrész művészettörténeti jelentőségét. A felkészült diákok kiemelték a látottak közös, európai kulturális értékeinkhez való hozzájárulását, bemutatták keresztény európai tudatunk múltbéli, Nyitrán is fellehető gyökereit. A látottakról színes, turisztikai szempontú beszámolót készítettünk szöveggel és képi illusztrációval. A napot táncházzal fejeztük be.
A szálláson a tanulók kiscsoportokat alkotva folytatták az élmények rendszerezését, útinapló írását.

 

3. nap

A délelőtt során ellátogattunk a Zsigárdi Alapiskolába. A tanulóink által készített ajándékokkal kedveskedtünk a vendéglátóinknak. A gyerekek saját kezűleg papírból ajándékdobozt hajtogattak, melynek fedelére a Himnusz szöveges kottáját nyomtattuk. Meglepetésként a doboz tartalmazott egy szívecske formájú – saját sütésű – süteményt és egy kis kabala játékot is. Az iskola minden egyes tanulója kapott ebből az ajándékból. Ezen kívül számos értékes könyvet, írószert, sportszert is vittünk a deáki magyar diákoknak.
Bemutatkozásképp levetítettük az iskolánkról erre az alkalomra készített kisfilmet, melyben az ökoiskola fontosságát hangsúlyozzuk. Az iskolaudvarunkon lévő komposztálókról, madáretetőkről is mutattunk képeket, illetve a biokertünk működését prezentáltuk. A pedagógusaink és a tanulók bemutatták az ÖKO iskola mozgalmat, azt, hogy ez hogyan működik Magyarországon, és milyen jelentőséggel bír a diákok - szülők környezettudatos szemlélet változásában. Végezetül drámajátékkal kedveskedtünk a meglátogatott intézmény tanulóinak és tanárainak. Tanári kerekasztal beszélgetéskeretében, ismerkedtünk a helyi viszonyokkal, az oktatás jellegzetességeivel. Vendéglátóink invitálására meglátogattuk a Kaszás Attila Emlékházat. Itt a régi, paraszti élet mindennapi eszközeivel, tárgyaival is megismerkedhettünk. Nagyon érdekes volt.
Az iskolalátogatás után elutaztunk a Pálffy család ősi fészkéhez, Vöröskő várához. Itt középkori kiállításokat néztünk meg: a fegyvergyűjteményt, a bútorokat és a festményeket. A helyszínen diákok kiselőadásai segítettek abban, hogy jobban megismerjük a felvidéki főúri családok életét. Ezután továbbutaztunk Magyarország egykori koronázó fővárosába. A reformkori országgyűlések színhelyére, a Csallóköz kezdetét is jelentő, a Duna partján fekvő: Pozsonyba. Ellátogattunk a hajdani koronázások helyszínére, a Szent Márton dómba, melynek tornyát hárommázsás aranyozott korona díszíti. Ezután, a hideg ellenére, sétát tettünk a Várban, illetve az Óvárosban. Itt megtekintettük az egykori országgyűlések házát. Eredetileg az egykori országgyűlés épületénél terveztünk koszorúzást, de az idegenvezetőnk tanácsára ezt módosítottuk: a dómnál helyeztük el a tiszteletünket kifejező koszorúnkat.
A késődélutáni órákban még megtekintettük az Óváros-házát, az Új-hidat, végezetül a Kék-templomot. Várost kicsit sajátságos nézőpontból ún. „zöld szemüvegen” át is vizsgáltuk. Az értékes történelmi emlékek mellett azt is figyeltük, hogy Pozsonynak mennyire közeli a kapcsolata a természettel. Mennyire zöld Szlovákia fővárosa. A gyerekek különböző feladatot kaptak. Fel kellett deríteniük van-e szelektív szemétgyűjtés, van-e kutyaürülékgyűjtő a parkokban, mennyien járnak kerékpárral, a városi "bringahálózat" kiépült-e, milyen alternatív, környezetkímélő közlekedési eszközöket láttak? Milyen a zöld és beépített területek aránya?
Hazafelé Felvidék-ismereti vetélkedőt tartottunk a diákoknak. Az esti órákban érkezett meg a buszunk az iskolánk melletti parkolóba. A szülők elégedetten látták, hogy épségben megérkeztünk a tervezett időpontban.

 

Összegzés:

A Határtalanul! pályázat keretében lebonyolított tanulmányi kirándulásunk nagyon hasznos és tartalmas volt. Utunk során sikerült az eredetileg megfogalmazott célunkat megvalósítanunk. A hirtelen bekövetkezett időjárásváltozás miatt esetenként módosítanunk kellett az eredeti programon. De ez nem volt zavaró.
A tanulmányi kirándulásunk során, tapasztalati úton bővíthettük meglévő ismeretinket. Alkalmunk nyílt a természetközi, környezettudatos szemléletmódot tovább mélyíteni. Ezzel 7.-es diákjaink személyiségét formálni, gazdagítani.
Emellett a tervezett és szabadprogramok oldott légköre jó lehetőséget biztosított ahhoz is, hogy a diákok és a tanárok még közelebbi kapcsolatba kerüljenek egymással.


Étkezéssel kapcsolatos ügyintézés :

Elektronikus úton e-mailben (etkezes@mezosuli.hu),

Személyes ügyintézésre csak indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban tudunk lehetőséget biztosítani.


Étkezés lemondására minden nap 09:00 óráig a etkezes@mezosuli.hu e-mail címen van lehetőség (a később érkező bejelentést csak a beérkezést követő második napra tudjuk befogadni).

Közétkeztetéssel kapcsolatos kérdéseire a 06 1 872 9432-es telefonszámon, illetve az etkezes@zuglo.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást. 


Az intézmény fenntartója és üzemeltetője:

kptk logo 250x104px

1149 Budapest, Mogyoródi út 21.
Tankerületi igazgató: dr. Házlinger György
Telefon: 795-8227
E-mail: kozeppest@kk.gov.hu
Web: www.kk.gov.hu/kozeppest


Közép-Pesti Képeslap

kepeslap


ZF logo


ZF logoKárolierasmuskerjsegits

Digitális
Gyermekvédelmi
Stratégia
(online gyermekvédelem)


Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 3/2017. (I.26.) határozatával döntött arról, hogy 2017.02.28-ával a Zuglói Intézménygazdálkodási Központot (ZIK) megszűnteti. Az étkezéssel kapcsolatos feladatokat továbbiakban Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatala látja el.

hatartalanul logo okoiskola   Erasmus.jpg